1 2 3 4 5 6
Stropy Teriva

Stropy TERIVA produkowane przez firmę VIRGO są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęsto żebrowymi składającymi się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych betonu układanego na budowie, a także wszystkich elementów pomocniczych wykorzystywanych przy montażu stropów (takich jak kształtki wieńcowe czy dodatkowe dozbrojenie).

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się następujące rodzaje stropów TERIVA:

Dla budownictwa mieszkaniowego – TERIVA 4,0 o wysokościach konstrukcyjnych 0,24m(4,0/1), 0,30m(4,0/2), 0,34m(4,0/3) i rozstawie osiowym wynoszącym 0,60m.

Dla budownictwa użyteczności publicznej – TERIVA 6,0 o wysokości konstrukcyjnej 0,34m i rozstawie osiowym 0,45m dla belek stropowych o długości do 7,80m oraz TERIVA 8,0 o wysokości konstrukcyjnej 0,34m i rozstawie osiowym 7,20m dla belek stropowych o długości nie przekraczającej 7,20m

 

 

 

Podstawowe parametry poszczególnych systemów stropowych

Nasi partnerzy biznesowi: